INKARNAČNÍ DAŇ

Za výuku a ochranu od STVOŘITELSKÉHO RODU AUMJEHOVA skrze L'MURTENET G 10 jste absolutně povinováni zaplatit měsíční poplatek 1000Kč za osobu v rodině bez ohledu na věk od roku 2022. Za rok 2021 platíte pouze 1000Kč na osobu. Všechny tyto peníze budou použity na sakrální mentální, pocitově-emocionální a fyzické osvícení obyvatel České Republiky a na obnovu jejich národní vlasti. Peníze přerozdělíme mezi vás podle vašich kolektivních i individuálních akutních potřeb a zásluh.

Těší nás, že se s námi vzděláváte.

TENTO POPLATEK JE ZA MÍR A BEZPEČÍ VŠECH VZTAHŮ PRO VŠECHNY

V CELOSVĚTOVÉM NIRVÁNSKÉM RÁJI.

Tato INKARNAČNÍ daň je nakodována v BOŽÍCH MLÝNECH jako absolutní sakrální povinnost každého občana České Republiky, který ji může zaplatit, neb je v uspokojivé ekonomické situaci.

Do konce roku 2021 činí 1000Kč na osobu, čím dříve ji zaplatíte, tím dříve se vám budou plnit vaše přání.

UVÁDĚJTE SVOJE RODNÉ ČÍSLO VE VARIABILNÍM SYMBOLU.

TRINITY MELCHISEDEK

ERSTE PREMIER BANK, Náměstí Republiky 235/36, Plzeň 30100, 

číslo účtu: 2616848033/0800. 

IBAN: CZ7308000000002616848033, BIC: GIBACZPX